TED Hakkında

TED, dünyanın önde gelen düşünürlerinin, kendilerini en fazla heyecanlandıran fikirleri paylaşmak üzere katıldığı yıllık bir konferanstır.

“TED” adını, geIeceğimizi şekillendiren üç ana konunun – Teknoloji, Eğlence ve Tasarım‘ın (Technology, Entertainment, Design) ilk harflerinden alır. Etkinliğin kapsamı herhangi bir disiplinle ilişkisi bulunan bütün fikirlerin ortaya konulmasını teşvik eder.

Ayrıca henüz tam anlamıyla ünlü olmayan, yeni tanınan sanatçı, bilim adami ve düşünürleri bulup TED topluluğuyla tanıştırmak da TED’in felsefesinin bir parçası. Hepsinin ötesinde TED ünlü isimlerden çok daha fazlası… Dünyayı değiştirebilecek güce sahip fikirler, tutku, kahkaha, güzellik ve beceri…

 

TEDx Hakkında

TEDx ise “payIaşmaya değer fikirler”in dile getirildiği yerel bir programdır. TED, “Paylaşmaya Değer Fikirler” anIayışıyla, kişiler ve organizasyonların TED benzeri kendi yerel etkinliklerini yapabilmeleri için TEDx’i yaratmıştır. TEDx ismindeki “x” bağımsız organize edilen TED etkinlikleri anlamına gelmektedir.

 

TEDxReset Hakkında

TEDxReset felsefesi: Zihinleri sıfırlamak! İlk TEDxReset etkinliğimizin çıkış teması, Sonsuz Olasılıklar için Zihinlerimizi Yeniden Ayarlamak’tı. (Resetting Minds For Endless Possibilities)

Diyalog konusunda kısır, monolog konusunda ise, tam tersine, rekabetin yoğun olduğu bu topraklarda, bilgiye ulaşmak, onu paylaşmak ve fikir yaratmak, teoride kolay ama pratikte zordur.

TED’in “PayIaşmaya Değer Fikirler” ortamının cazibesi, bizi ülkemiz, bölgemiz hatta dünya ve insanlık için bir şeyIer yapmak konusunda yüreklendirdi. Yaşam aynen bisiklete binmek ya da gitar çalmak gibi sonradan öğrenilen bir beceridir.