Genç reklamcılar için bir reklam ajansındaki temel görev tanımlarını, aralarındaki dayanışmayı / rekabeti anlatan bir rehber. Reklamda stratejik planlama ve reklamın etkisinin ölçülmesi hakkında temel kavramlar.