Sarpedor Boutique Hotel & Spa

Kurumsal yapılanma sürecinde, yurtiçi ve yurtdışında iş ortağı olarak Sarpedor Boutique Hotel & Spa’nın yanında yeraldık. Markalaşma süreci arşivimizden bazı örnekleri sizlere sunuyoruz.