Rixos Hotels

Rixos Hotels bünyesindeki Rixos Premium Belek’in açılışından hemen sonra sadece bir otel ile markalaşma sürecine başladık. Çalışmalarımıza gösterilen ilgiden dolayı Rixos Hotels bünyesindeki diğer otellerin de bütün markalaşma sürecindeki tek tam hizmet reklam ajansı olduk. Kurumsal yapılanma sürecinde de yurtiçi ve yurtdışında iş ortağı olarak Rixos Hotels’in her alanda yanında yer aldık. 2009 yılında ITB Berlin Fuarı Golden City Gate yarışmasında Dünya’nın En İyi Kurumsal Otel Tanıtım Filmi kategorisinde birincilik ödülünü Rixos Hotels’e kazandırdık. Burada sergilenemeyecek kadar birikmiş olan Rixos Hotels arşivimizden bazı örnekleri sizlere sunuyoruz.