Jasmine Court Hotel & Casino

Otelin açılış yılından itibaren amblem ve logo tasarımını da oluşturarak bütün markalaşma sürecini yönettik. Kurumsal yapılanma sürecinde de yurtiçi ve yurtdışında iş ortağı olarak Jasmine Court Hotel & Casino ve Violahill Casino’nun yanında yer aldık. Burada sergilenemeyecek kadar birikmiş olan Jasmine Court Hotel & Casino ve Violahill Casino arşivimizden bazı örnekleri sizlere sunuyoruz.