Golden Savoy

Otelin açılış yılından itibaren kurum kimliği oluşturarak bütün markalaşma sürecini yönettik. Otelin Jumeriah markasına geçişine kadar olan süreçte yurtiçi ve yurtdışında iş ortağı olarak Golden Savoy’un yanında yer aldık. Burada sergilenemeyecek kadar birikmiş olan Golden Savoy arşivimizden bazı örnekleri sizlere sunuyoruz.