Gloria Hotel & Resort

Gloria Hotel & Resort bünyesindeki, Gloria Golf Resort, Gloria Verde Resort & Spa, Gloria Select Villas ve Gloria Serenity Resort’un markalaşma süreçlerini yönettik. Kurumsal yapılanma sürecinde de yurtiçi ve yurtdışında iş ortağı olarak Gloria Hotel & Resort’un yanında yer aldık. Burada sergilenemeyecek kadar birikmiş olan Gloria Hotel & Resort arşivimizden bazı örnekleri sizlere sunuyoruz.