Concorde Resort & Spa

Kurumsal yapılanma sürecinde de yurtiçi ve yurtdışında iş ortağı olarak Concorde Resort & Spa’nın yanında yer aldık. Burada sergilenemeyecek kadar birikmiş olan Concorde Resort & Spa arşivimizden bazı örnekleri sizlere sunuyoruz.