Avantgarde Hotel & Resort

Otelin açılış yılından itibaren amblem ve logo tasarımını da oluşturarak bütün markalaşma sürecini yönettik. Kurumsal yapılanma sürecinde de yurtiçi ve yurtdışında iş ortağı olarak Avantgarde Hotel & Resort’un yanında yer aldık. Burada sergilenemeyecek kadar birikmiş olan Avantgarde Hotel & Resort arşivimizden bazı örnekleri sizlere sunuyoruz.