Ahsel Holding

Ahsel Holding bünyesinde yeralan Turkiz Hotel, Kemer Turkiz Marina, Bilgi İnşaat ve Sirius Sea markaları için tanıtım hizmetleri verdik. Bilgi İnşaat ve Sirius Sea firmalarının ise kuruluş aşamalarında amblem ve logo tasarımlarını da oluşturarak bütün markalaşma süreçlerini yönettik. Kurumsal yapılanma sürecinde de yurtiçi ve yurtdışında iş ortağı olarak Ahsel Holding’in yanında yer aldık. Burada sergilenemeyecek kadar birikmiş olan Ahsel Holding arşivimizden bazı örnekleri sizlere sunuyoruz.