SFG Abrakadra Sayfa
Reklam,

bir ürünü herkes tarafından bilinir hale getirmek değil,

onu talep edilir hale getirmektir...